เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

suchitchom

Travel License : 11/10683

หน้าแรก

/

ทัวร์เกาหลี

/

ทัวร์เกาหลี SEOUL PLUS 5วัน 3คืน (7C)

ทัวร์เกาหลี SEOUL PLUS 5วัน 3คืน (7C)

ทัวร์เกาหลี SEOUL PLUS 5วัน 3คืน (7C)

เที่ยวเกาหลี SEOUL PLUS 5วัน 3คืน วัดบงอึนซา ห้องสมุดStarfieldห้างCoex Mall เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง 2 วันครึ่ง ร้านรวมเครื่องสำอางค์ ศูนย์โสม ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง โชว์รูมแสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING -ที่พักย่านเมียงดง /ทงแดมุน

รหัสทัวร์

KR_7C00121

ประเทศ

เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

20 ส.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

12,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Jeju Air

ส.ค. 67

12,999฿

20-24

13,999฿

21-25

13,999฿

22-26

13,999฿

23-27

13,499฿

24-28

12,999฿

25-29

12,999฿

26-30

13,499฿

27-31

13,999฿

28-01ก.ย.

13,999฿

29-02ก.ย.

13,999฿

30-03ก.ย.

13,499฿

31-04ก.ย.

ก.ย. 67

12,999฿

01-05

12,999฿

02-06

13,499฿

03-07

13,999฿

04-08

13,999฿

05-09

13,999฿

06-10

13,499฿

07-11

15,999฿

08-12

14,999฿

09-13

14,999฿

10-14

13,999฿

11-15

13,999฿

12-16

13,499฿

14-18

12,999฿

15-19

12,999฿

16-20

15,999฿

17-21

15,999฿

18-22

14,999฿

19-23

13,999฿

20-24

13,499฿

21-25

12,999฿

22-26

12,999฿

23-27

13,499฿

24-28

13,999฿

25-29

13,999฿

26-30

13,999฿

27-01ต.ค.

13,499฿

28-02ต.ค.

12,999฿

29-03ต.ค.

12,999฿

30-04ต.ค.

ต.ค. 67

13,499฿

01-05

14,999฿

02-06

14,999฿

03-07

14,999฿

04-08

13,999฿

05-09

13,999฿

06-10

13,999฿

07-11

14,999฿

08-12

14,999฿

09-13

17,999฿

10-14

17,999฿

11-15

15,999฿

12-16

15,499฿

13-17

14,999฿

14-18

15,499฿

15-19

15,999฿

16-20

15,999฿

17-21

15,999฿

18-22

15,999฿

19-23

15,999฿

20-24

15,999฿

21-25

15,999฿

22-26

15,999฿

23-27

15,999฿

24-28

15,999฿

25-29

15,499฿

26-30

14,999฿

27-31

14,999฿

28-01พ.ย.

14,999฿

29-02พ.ย.

14,999฿

30-03พ.ย.

14,999฿

31-04พ.ย.

พ.ย. 67

14,999฿

01-05

14,999฿

02-06

13,999฿

03-07

13,999฿

04-08

14,499฿

05-09

14,999฿

06-10

14,999฿

07-11

14,999฿

08-12

14,499฿

09-13

13,999฿

10-14

13,999฿

11-15

14,499฿

12-16

14,999฿

13-17

14,999฿

14-18

14,999฿

15-19

14,499฿

16-20

13,999฿

17-21

13,999฿

18-22

14,499฿

19-23

14,999฿

20-24

14,999฿

21-25

14,999฿

22-26

14,499฿

23-27

13,999฿

24-28

13,999฿

25-29

14,499฿

26-30

14,999฿

27-01ธ.ค.

14,999฿

28-02ธ.ค.

14,999฿

29-03ธ.ค.

14,999฿

30-04ธ.ค.

ธ.ค. 67

14,999฿

01-05

14,999฿

02-06

15,999฿

03-07

17,999฿

04-08

16,999฿

05-09

17,999฿

06-10

15,999฿

07-11

15,499฿

08-12

14,999฿

09-13

14,499฿

10-14

14,999฿

11-15

14,999฿

12-16

14,999฿

13-17

14,999฿

14-18

14,999฿

15-19

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67

12,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

24 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67

13,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

25 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67

12,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

26 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67

12,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

13,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

29 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

31 ส.ค. 67 - 04 ก.ย. 67

13,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

01 ก.ย. 67 - 05 ก.ย. 67

12,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

02 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67

12,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

03 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 67

13,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

07 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67

13,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

08 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

09 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

10 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

14 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67

13,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

15 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67

12,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

16 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67

12,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

17 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

13,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

22 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

12,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

23 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67

12,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

24 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67

13,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

27 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

28 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67

13,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

29 ก.ย. 67 - 03 ต.ค. 67

12,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

30 ก.ย. 67 - 04 ต.ค. 67

12,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

01 ต.ค. 67 - 05 ต.ค. 67

13,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

02 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

03 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

04 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

05 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

06 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

07 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

08 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

17,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

17,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

13 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

15,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

14 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

15,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

20 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

21 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

26 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

15,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

27 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

28 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

29 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

30 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

31 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

01 พ.ย. 67 - 05 พ.ย. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

02 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

03 พ.ย. 67 - 07 พ.ย. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

04 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

05 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67

14,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

06 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

07 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

08 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

09 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67

14,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

10 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

11 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

12 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67

14,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

14 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

16 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67

14,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

17 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

18 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

19 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67

14,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

21 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

23 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67

14,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

24 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

25 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67

13,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

26 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67

14,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

27 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

28 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

29 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

30 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

01 ธ.ค. 67 - 05 ธ.ค. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

02 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

03 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67

17,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

05 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67

16,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

06 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67

17,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

07 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

08 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67

15,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

09 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

10 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67

14,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

11 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

12 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

14 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

15 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

วัดบงอึนซา - ห้องสมุดStarfieldห้างCoex Mall - เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง

Day : 3

เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)

Day : 4

เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)

Day : 5

เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวันเช้า) - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ช้อปปิ้งย่านอีแด ศูนย์โสม -ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - โชว์รูมแสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง