เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

suchitchom

Travel License : 11/10683

หน้าแรก

/

ทัวร์เกาหลี

/

ทัวร์เกาหลี Busan Pohang Special 5วัน 3คืน (7C)

ทัวร์เกาหลี Busan Pohang Special 5วัน 3คืน (7C)

ทัวร์เกาหลี Busan Pohang Special 5วัน 3คืน (7C)

เที่ยวเกาหลี Busan Pohang Special 5วัน 3คืน ผลไม้ ดอกไม้ ตามฤดูกาล ณ เมืองปูซาน โบสถ์คริสต์จุกซอง วัดแฮดง ยงกุงซา แฮอุนแด มูฟวี่ สตรีท ชายหาดแฮอุนแด ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต สเปซ วอล์ค สะพานอวกาศ โพฮัง ตลาดชองฮา ชายทะเลวอลโพ สะพานสมอ อิการี คลินิกหมอฟันของคุณหมอยุน เอเปค นูรีมารู น้ำมันสนเข็มแดง สกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ซงโด สกายวอล์ค ชุดเครื่องนอน Sesa Living โอรยุกโดสกายวอล์ค ร้านรวมเครื่องสำอาง ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง ตลาดปลาจากัลชิ

รหัสทัวร์

KR_7C00124

ประเทศ

เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

01 ต.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

12,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Jeju Air

ต.ค. 67

12,999฿

01-05

13,999฿

02-06

13,999฿

03-07

13,999฿

04-08

12,999฿

05-09

12,999฿

06-10

12,999฿

07-11

13,499฿

08-12

13,999฿

09-13

16,999฿

10-14

16,999฿

11-15

14,999฿

12-16

14,499฿

13-17

13,999฿

14-18

14,499฿

15-19

14,999฿

16-20

14,999฿

17-21

14,999฿

18-22

14,999฿

19-23

14,999฿

20-24

14,999฿

21-25

14,999฿

22-26

14,999฿

23-27

14,999฿

24-28

14,999฿

25-29

14,499฿

26-30

13,999฿

27-31

13,999฿

28-01พ.ย.

13,999฿

29-02พ.ย.

13,999฿

30-03พ.ย.

13,999฿

31-04พ.ย.

พ.ย. 67

13,999฿

01-05

13,499฿

02-06

12,999฿

03-07

12,999฿

04-08

13,499฿

05-09

13,999฿

06-10

13,999฿

07-11

13,999฿

08-12

13,499฿

09-13

12,999฿

10-14

12,999฿

11-15

13,499฿

12-16

13,999฿

13-17

13,999฿

14-18

13,999฿

15-19

13,499฿

16-20

12,999฿

17-21

12,999฿

18-22

13,499฿

19-23

13,999฿

20-24

13,999฿

21-25

13,999฿

22-26

13,499฿

23-27

12,999฿

24-28

12,999฿

25-29

13,499฿

26-30

13,999฿

27-01ธ.ค.

13,999฿

28-02ธ.ค.

13,999฿

29-03ธ.ค.

13,999฿

30-04ธ.ค.

ธ.ค. 67

13,499฿

01-05

13,999฿

02-06

15,999฿

03-07

14,999฿

04-08

14,999฿

05-09

15,999฿

06-10

14,999฿

07-11

13,999฿

08-12

13,999฿

09-13

13,999฿

10-14

14,999฿

11-15

14,999฿

12-16

14,999฿

13-17

14,999฿

14-18

14,999฿

15-19

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

01 ต.ค. 67 - 05 ต.ค. 67

12,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

02 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

03 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

04 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

05 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67

12,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

06 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67

12,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

07 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67

12,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

08 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67

13,499

-

-

7,500

5,000

7,500

20

09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

16,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

16,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

14,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

13 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

14,499

-

-

7,500

5,000

7,500

20

14 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

14,499

-

-

7,500

5,000

7,500

20

16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

14,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

14,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

14,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

14,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

20 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

14,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

21 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

14,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

14,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

14,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

14,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

14,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

26 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

14,499

-

-

7,500

5,000

7,500

20

27 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

28 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

29 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

30 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

31 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

01 พ.ย. 67 - 05 พ.ย. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

02 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67

13,499

-

-

7,500

5,000

7,500

20

03 พ.ย. 67 - 07 พ.ย. 67

12,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

04 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67

12,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

05 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67

13,499

-

-

7,500

5,000

7,500

20

06 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

07 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

08 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

09 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67

13,499

-

-

7,500

5,000

7,500

20

10 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67

12,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

11 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67

12,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

12 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67

13,499

-

-

7,500

5,000

7,500

20

13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

14 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

16 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67

13,499

-

-

7,500

5,000

7,500

20

17 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67

12,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

18 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67

12,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

19 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67

13,499

-

-

7,500

5,000

7,500

20

20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

21 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

23 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67

13,499

-

-

7,500

5,000

7,500

20

24 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67

12,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

25 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67

12,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

26 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67

13,499

-

-

7,500

5,000

7,500

20

27 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

28 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

29 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

30 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

01 ธ.ค. 67 - 05 ธ.ค. 67

13,499

-

-

7,500

5,000

7,500

20

02 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

03 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67

15,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67

14,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

05 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67

14,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

06 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67

15,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

07 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67

14,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

08 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

09 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

10 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67

13,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

11 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67

14,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

12 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67

14,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67

14,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

14 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67

14,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

15 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67

14,999

-

-

7,500

5,000

7,500

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

ผลไม้ / ดอกไม้ ตามฤดูกาล ณ เมืองปูซาน - โบสถ์คริสต์จุกซอง - วัดแฮดง ยงกุงซา แฮอุนแด มูฟวี่ สตรีท - ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแดไนท์มาร์เก็ต

Day : 3

สเปซ วอล์ค สะพานอวกาศ โพฮัง - ตลาดชองฮา - ชายทะเลวอลโพ - สะพานสมอ อิการี -คลินิกหมอฟันของคุณหมอยุน- ชายหาดแฮอุนแด - ตลาดแฮอุนแด

Day : 4

เอเปค นูรีมารู - น้ำมันสนเข็มแดง - สกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ซงโด สกายวอล์ค

Day : 5

ชุดเครื่องนอน Sesa Living - โอรยุกโดสกายวอล์ค - ร้านรวมเครื่องสำอาง – ล็อตเต้ดิวตี้ฟรปูซาน - ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโดง - ตลาดปลาจากัลชิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง