เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

suchitchom

Travel License : 11/10683

หน้าแรก

/

ทัวร์เกาหลี

/

ทัวร์เกาหลี Seoul Seorak 5วัน 3คืน (LJ)

ทัวร์เกาหลี Seoul Seorak 5วัน 3คืน (LJ)

ทัวร์เกาหลี Seoul Seorak 5วัน 3คืน (LJ)

เที่ยวเกาหลี Seoul Seorak 5วัน 3คืน เกาะนามิ ชิงช้าสวรรค์ Sokcho Eye อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน สวนสนุก เอเวอร์แลนด์ เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง ศูนย์รวมเครื่องสำอาง ศูนย์สมุนไพรและร้านขนมของฝาก ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING

รหัสทัวร์

KR_LJ00123

ประเทศ

เกาหลี

กำหนดการเดินทาง

01 ต.ค. 67 - 23 พ.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

14,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Jin Air

ต.ค. 67

14,999฿

01-05

15,999฿

02-06

15,999฿

03-07

15,999฿

04-08

14,999฿

05-09

14,999฿

06-10

14,999฿

07-11

15,499฿

08-12

15,999฿

09-13

18,999฿

10-14

18,999฿

11-15

16,999฿

12-16

16,499฿

13-17

15,999฿

14-18

16,499฿

15-19

16,999฿

16-20

16,999฿

17-21

16,999฿

18-22

16,999฿

19-23

16,999฿

20-24

16,999฿

21-25

16,999฿

22-26

16,999฿

23-27

16,999฿

24-28

16,999฿

25-29

16,499฿

26-30

15,999฿

27-31

15,999฿

28-01พ.ย.

15,999฿

29-02พ.ย.

15,999฿

30-03พ.ย.

15,999฿

31-04พ.ย.

พ.ย. 67

15,999฿

01-05

15,499฿

02-06

14,999฿

03-07

14,999฿

04-08

15,499฿

05-09

15,999฿

06-10

15,999฿

07-11

15,999฿

08-12

15,499฿

09-13

14,999฿

10-14

14,999฿

11-15

15,499฿

12-16

15,999฿

13-17

15,999฿

14-18

15,999฿

15-19

15,499฿

16-20

14,999฿

17-21

14,999฿

18-22

15,499฿

19-23

15,999฿

20-24

15,999฿

21-25

15,999฿

22-26

15,499฿

23-27

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

01 ต.ค. 67 - 05 ต.ค. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

02 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

03 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

04 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

05 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

06 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

07 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

08 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67

15,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

18,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67

18,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

16,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

13 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67

16,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

14 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

16,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

16,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

16,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

16,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67

16,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

20 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67

16,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

21 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

16,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67

16,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

16,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67

16,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67

16,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

26 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

16,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

27 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

28 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

29 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

30 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

31 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

01 พ.ย. 67 - 05 พ.ย. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

02 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67

15,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

03 พ.ย. 67 - 07 พ.ย. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

04 พ.ย. 67 - 08 พ.ย. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

05 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67

15,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

06 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

07 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

08 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

09 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67

15,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

10 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

11 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

12 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67

15,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

14 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

16 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67

15,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

17 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

18 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67

14,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

19 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67

15,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

21 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67

15,999

-

-

9,000

5,000

9,000

20

23 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67

15,499

-

-

9,000

5,000

9,000

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

เกาะนามิ - ชิงช้าสวรรค์ Sokcho eye

Day : 3

อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - สวนสนุก เอเวอร์แลนด์

Day : 4

เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)

Day : 5

เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง