เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

suchitchom

Travel License : 11/10683

หน้าแรก

/

ทัวร์โครเอเชีย

/

ทัวร์โครเอเชีย HARMONIZE CROATIA 9วัน 7คืน (TK)

ทัวร์โครเอเชีย HARMONIZE CROATIA 9วัน 7คืน (TK)

ทัวร์โครเอเชีย HARMONIZE CROATIA 9วัน 7คืน (TK)

เที่ยวโครเอเชีย HARMONIZE CROATIA 9วัน 7คืน ชมความสวยงาม "อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่" ชิมหอยนางรมสดๆ จากฟาร์ม "พร้อมจิบไวน์" ณ อ่าวมาลี สตอน พิเศษ ! ลิ้มรส เมนู Lobster ชม เมืองเก่าดูบรอฟนิค หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำ Game of Thrones

รหัสทัวร์

HR_TK00020

ประเทศ

โครเอเชีย

กำหนดการเดินทาง

26 ก.ย. 67 - 19 ต.ค. 67

จำนวนวัน

9วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

185,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Turkish Airlines

ก.ย. 67

185,900฿

26-04ต.ค.

ต.ค. 67

185,900฿

17-25

185,900฿

19-27

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 ก.ย. 67 - 04 ต.ค. 67

185,900

175,900

170,900

35,000

-

32,000

15

17 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

185,900

175,900

170,900

35,000

-

32,000

15

19 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

185,900

175,900

170,900

35,000

-

32,000

15

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินอิสตันบูล – สนามบินเปลโซ – กรุงซาเกรบ

Day : 2

กรุงซาเกรบ

Day : 3

เมืองโอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่ าสโตเก้

Day : 4

อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่ – หมู่บ้านราสโตเก้ – เมืองซาดาร์ – เมืองซีบีนิค

Day : 5

อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่ – เมืองซาดาร์ – เมืองซีบีนิค – เมืองสปลิท

Day : 6

เมืองสปลิท – เมืองโทรเกียร์ – เมืองสปลิท

Day : 7

เมืองสปลิท – เมืองมาลีสตอน – เมืองดูบรอฟนิค

Day : 8

เมืองดูบรอฟนิค – เมืองคัฟถัต

Day : 9

สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง