เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

suchitchom

Travel License : 11/10683

หน้าแรก

/

ทัวร์โครเอเชีย

/

ทัวร์โครเอเชีย Croatia & Montenegro 10วัน 7คืน (TK)

ทัวร์โครเอเชีย Croatia & Montenegro 10วัน 7คืน (TK)

ทัวร์โครเอเชีย Croatia & Montenegro 10วัน 7คืน (TK)

เที่ยวโครเอเชีย Croatia & Montenegro 10วัน 7คืน เที่ยวนครซาเกรบ ย่านเมืองเก่า ตลาดโดแลค โบสถ์สตีเฟ่น เมืองตากอากาศ โอปาเทีย อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ พลิตวิเซ่ ซีเบนิก สปลิต เที่ยวเมืองเก่าสปลิต โทรกีร์ จิบกาแฟยามบ่าย ฟาร์มหอยนางรม - สตอน ดูบรอฟนิก เคเบิ้ลคาร์ เที่ยวเมืองเก่าดูบรอฟนิก มอนเตเนโกร THE BEST OF MONTENEGRO บุดวา พอดกอรีตซา

รหัสทัวร์

HR_TK00021

ประเทศ

โครเอเชีย

กำหนดการเดินทาง

07 มิ.ย. 67 - 18 ต.ค. 67

จำนวนวัน

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

139,000บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Turkish Airlines

ก.ค. 67

139,000฿

26-04ส.ค.

ส.ค. 67

139,000฿

09-18

ก.ย. 67

139,000฿

06-15

ต.ค. 67

139,000฿

18-27

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 ก.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

139,000

125,500

111,500

13,500

-

-

20

09 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67

139,000

125,500

111,500

13,500

-

-

20

06 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

139,000

125,500

111,500

13,500

-

-

20

18 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

139,000

125,500

111,500

13,500

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินอิสตันบูล - กรุงซาเกรบ (โครเอเชีย)

Day : 2

เที่ยวนครซาเกรบ – ย่านเมืองเก่า - ตลาดโดแลค – โบสถ์สตีเฟ่น - เมืองตากอากาศ โอปาเทีย

Day : 3

โอปาเทีย - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่

Day : 4

พลิตวิเซ่ – ซีเบนิก - สปลิต

Day : 5

สปลิต – เที่ยวเมืองเก่าสปลิต – โทรกีร์ จิบกาแฟยามบ่าย

Day : 6

สปลิต - ฟาร์มหอยนางรม - สตอน - ดูบรอฟนิก

Day : 7

ดูบรอฟนิก – เคเบิ้ลคาร์ - เที่ยวเมืองเก่าดูบรอฟนิก

Day : 8

ดูบรอฟนิก - มอนเตเนโกร - THE BEST OF MONTENEGRO - กอตอร์ - บุดวา

Day : 9

บุดวา – พอดกอรีตซา - เดินทางกลับสู่ประเทศไทย

Day : 10

คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง