เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

suchitchom

Travel License : 11/10683

หน้าแรก

/

ทัวร์อินโดนีเซีย

/

ทัวร์อินโดนีเซีย Powerful Bali Borobudur 5วัน 4คืน

ทัวร์อินโดนีเซีย Powerful Bali Borobudur 5วัน 4คืน

ทัวร์อินโดนีเซีย Powerful Bali Borobudur 5วัน 4คืน

เที่ยวอินโดนีเซีย 5วัน 4คืน บาหลี บุโรพุธโธ วัดเบซากีย์ ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ เมนูกุ้งราดซอส ชมสวนพระวิษณุ ขี่นกครุฑ นกอินทรีย์ เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู รับพรและสิริมงคลจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE รวมไฟล์ทภายใน บาหลี ยอร์คยากาตาร์ บาหลีแล้ว มหาเจดีย์บุโรพุทโธ BOROBUDUR สุดยอดศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก เที่ยวไฮไลท์เมืองยอร์คยา ถนนมาริโอโบโร่ วัดปะวน เม็นดุท ชม วัดพรามนันต์ ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ ชมเทือกเขาคินตามณี ภูเขาไฟบาร์ตู วิหารอูลูวาตู ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดียสุดงดงามไฮไลท์ นำสักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่บาหลี 3 คืนและยอร์คยา 1 คืน

รหัสทัวร์

ID_FD00024

ประเทศ

อินโดนีเซีย

กำหนดการเดินทาง

26 ธ.ค. 66 - 23 ต.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

28,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

ก.ค. 67

29,999฿

10-14

30,999฿

18-22

30,999฿

25-29

ส.ค. 67

30,999฿

08-12

28,999฿

21-25

ก.ย. 67

29,999฿

04-08

29,999฿

11-15

29,999฿

18-22

29,999฿

25-29

ต.ค. 67

29,999฿

10-14

29,999฿

23-27

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

30,999

30,699

29,999

4,900

-

21,999

21

08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

30,999

30,699

29,999

4,900

-

21,999

21

21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

28,999

28,699

27,999

4,900

-

19,999

15

04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

29,999

29,699

28,999

4,900

-

20,999

15

11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

29,999

29,699

28,999

4,900

-

20,999

15

18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

29,999

29,699

28,999

4,900

-

20,999

15

25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

29,999

29,699

28,999

4,900

-

20,999

15

10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

29,999

29,699

28,999

4,900

-

20,999

21

23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

29,999

29,699

28,999

4,900

-

20,999

21

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ - สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบาลัน

Day : 2

เดนพาซาร์ - ยอร์กยาการ์ต้า – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท - วัดพรามนันต์ - ย่านมาลิโอโบโร

Day : 3

ยอร์กยาการ์ต้า – เดนพาซาร์ - ทานาลอท

Day : 4

วัดเบซากีย์ - เทือกเขา Kintamani - วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์

Day : 5

ช็อปปิ้งของที่ระลึก – สนามบิน – ดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง