เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

suchitchom

Travel License : 11/10683

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4วัน 3คืน (VN)

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4วัน 3คืน (VN)

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4วัน 3คืน (VN)

ท่องดินแดนแห่งสายหมอก พักซาปา2คืน ดื่มด่ำบรรยากาศเมืองกลางหุบเขา

รหัสทัวร์

VN_VN00079

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

18 ม.ค. 67 - 28 ก.ย. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

10,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Vietnam Airlines

ก.ค. 67

15,990฿

19-22

15,990฿

20-23

15,990฿

26-29

15,990฿

27-30

ส.ค. 67

11,990฿

01-04

15,990฿

09-12

15,990฿

10-13

11,990฿

22-25

10,990฿

30-02ก.ย.

ก.ย. 67

12,990฿

05-08

12,990฿

12-15

12,990฿

14-17

12,990฿

19-22

12,990฿

21-24

12,990฿

26-29

12,990฿

28-01ต.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

15,990

-

14,990

3,000

5,000

-

30

27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

15,990

-

14,990

3,000

5,000

-

30

01 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67

11,990

-

10,990

3,000

5,000

-

30

09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

15,990

-

14,990

3,000

5,000

-

30

10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

15,990

-

14,990

3,000

5,000

-

30

22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

11,990

-

10,990

3,000

5,000

-

30

30 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67

10,990

-

9,990

3,000

5,000

-

30

05 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67

12,990

-

11,990

3,000

5,000

-

30

12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

12,990

-

11,990

3,000

5,000

-

30

14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

12,990

-

11,990

3,000

5,000

-

30

19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67

12,990

-

11,990

3,000

5,000

-

30

21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67

12,990

-

11,990

3,000

5,000

-

30

26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

12,990

-

11,990

3,000

5,000

-

30

28 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67

12,990

-

11,990

3,000

5,000

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต

Day : 2

เมืองซาปา – อิสระท่องเที่ยว หรือ เลือกซื้อ Option ท่องเที่ยวยอดเขาฟานซิปัน

Day : 3

โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ด่านแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย

Day : 4

สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง